1.
Qing Zhang, Ang Wei, Hong-Hao Ma, Li Zhang, Hong-Yun Lian, Dong Wang, Yun-Ze Zhao, Lei Cui, Wei-Jing Li, Ying Yang, Tian-You Wang, Zhi-Gang Li, Rui Zhang. A pilot study of ruxolitinib as a front-line therapy for 12 children with secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis. haematol [Internet]. 2020Jul.30 [cited 2021Aug.4];106(7):1892-901. Available from: https://haematologica.org/article/view/9827