1.
Mengjia Hu, Yukai Lu, Hao Zeng, Zihao Zhang, Shilei Chen, Yan Qi, Yang Xu, Fang Chen, Yong Tang, Mo Chen, Changhong Du, Mingqiang Shen, Fengchao Wang, Yongping Su, Song Wang, Junping Wang. MicroRNA-21 maintains hematopoietic stem cell homeostasis through sustaining the NF-κB signaling pathway in mice. haematol [Internet]. 2021Feb.1 [cited 2024Jun.19];106(2):412-23. Available from: https://haematologica.org/article/view/9632