1.
Jiahuan Chen, Beiying An, Biao Yu, Xiaohuan Peng, Hongming Yuan, Qiangbing Yang, Xue Chen, Tingting Yu, Lingyu Wang, Xinwei Zhang, He Wang, Xiaodong Zou, Daxin Pang, Hongsheng Ouyang, Xiaochun Tang. CRISPR/Cas9-mediated knockin of human factor IX into swine factor IX locus effectively alleviates bleeding in hemophilia B pigs. haematol [Internet]. 2020Jan.23 [cited 2021May18];106(3):829-37. Available from: https://haematologica.org/article/view/9622