1.
Zilong Zhao, Yuan Zhou, Tristan Hilton, Fanjian Li, Cha Han, Li Liu, Hengjie Yuan, Ying Li, Xin Xu, Xiaoping Wu, Fangyi Zhang, Perumal Thiagarajan, Andrew Cap, Fu-Dong Shi, Jianning Zhang, Jing-fei Dong. Extracellular mitochondria released from traumatized brains induced platelet procoagulant activity. haematol [Internet]. 2020Jan.1 [cited 2023Jun.7];105(1):209-17. Available from: https://haematologica.org/article/view/9490