1.
Yangyang Xie, Li Gao, Chunhui Xu, Liming Chu, Lei Gao, Ruichi Wu, Yu Liu, Ting Liu, Xiao-jian Sun, Ruibao Ren, Jingyan Tang, Yi Zheng, Yong Zhou, Shuhong Shen. ARHGEF12 regulates erythropoiesis and is involved in erythroid regeneration after chemotherapy in acute lymphoblastic leukemia patients. haematol [Internet]. 2020Apr.1 [cited 2021Mar.5];105(4):925-36. Available from: https://haematologica.org/article/view/9329