1.
Fumika Ikeda, Kenichi Yoshida, Tsutomu Toki, Tamayo Uechi, Shiori Ishida, Yukari Nakajima, Yoji Sasahara, Yusuke Okuno, Rika Kanezaki, Kiminori Terui, Takuya Kamio, Akie Kobayashi, Takashi Fujita, Aiko Sato-Otsubo, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Kenichi Chiba, Hideki Muramatsu, Hitoshi Kanno, Shouichi Ohga, Akira Ohara, Seiji Kojima, Naoya Kenmochi, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Etsuro Ito. Exome sequencing identified RPS15A as a novel causative gene for Diamond-Blackfan anemia. haematol [Internet]. 2017Mar.1 [cited 2020Oct.24];102(3):e93-e96. Available from: https://haematologica.org/article/view/8024