Hiroki Mizumaki, Kazuyoshi Hosomichi, Kohei Hosokawa, Takeshi Yoroidaka, Tatsuya Imi, Yoshitaka Zaimoku, Takamasa Katagiri, Mai Anh Thi Nguyen, Dung Cao Tran, Mahmoud Ibrahim Yousef Elbadry, Kazuhisa Chonabayashi, Yoshinori Yoshida, Hiroyuki Takamatsu, Tatsuhiko Ozawa, Fumihiro Azuma, Hiroyuki Kishi, Yoichi Fujii, Seishi Ogawa, Atsushi Tajima and Shinji Nakao (2021) “A frequent nonsense mutation in exon 1 across certain HLA-A and -B alleles in leukocytes of patients with acquired aplastic anemia”, Haematologica. Pavia, Italy, 106(6), pp. 1581-1590. doi: 10.3324/haematol.2020.247809.