Chujing Zhang, Stella Amanda, Cheng Wang, Tze King Tan, Muhammad Zulfaqar Ali, Wei Zhong Leong, Ley Moy Ng, Shojiro Kitajima, Zhenhua Li, Allen Eng Juh Yeoh, Shi Hao Tan and Takaomi Sanda (2020) “Oncorequisite role of an aldehyde dehydrogenase in the pathogenesis of T-cell acute lymphoblastic leukemia”, Haematologica. Pavia, Italy, 106(6), pp. 1545-1558. doi: 10.3324/haematol.2019.245639.