Maria Tsagiopoulou, Vicente Chapaprieta, Martí Duran-Ferrer, Theodoros Moysiadis, Fotis Psomopoulos, Panagoula Kollia, Nikos Papakonstantinou, Elias Campo, Kostas Stamatopoulos and Jose I. Martin-Subero (2020) “Chronic lymphocytic leukemias with trisomy 12 show a distinct DNA methylation profile linked to altered chromatin activation”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(12), pp. 2864-2867. doi: 10.3324/haematol.2019.240721.