Hongjiao Li, Yi Wang, Xingchen Pang, Chenglian Xie, H. Joachim Deeg, Hui Wang, Ting Wan, Jinpeng Wu, Feng Guan and Xiang Li (2020) “Elevated TWIST1 expression in myelodysplastic syndromes/acute myeloid leukemia reduces efficacy of hypomethylating therapy with decitabine”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(10), p. e502. doi: 10.3324/haematol.2019.235325.