Masataka Taguchi, Hiroyuki Mishima, Yusuke Shiozawa, Chisa Hayashida, Akira Kinoshita, Yasuhito Nannya, Hideki Makishima, Makiko Horai, Masatoshi Matsuo, Shinya Sato, Hidehiro Itonaga, Takeharu Kato, Hiroaki Taniguchi, Daisuke Imanishi, Yoshitaka Imaizumi, Tomoko Hata, Motoi Takenaka, Yukiyoshi Moriuchi, Yuichi Shiraishi, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Koh-ichiro Yoshiura and Yasushi Miyazaki (2020) “Genome analysis of myelodysplastic syndromes among atomic bomb survivors in Nagasaki”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(2), pp. 358-365. doi: 10.3324/haematol.2019.219386.