Zilong Zhao, Yuan Zhou, Tristan Hilton, Fanjian Li, Cha Han, Li Liu, Hengjie Yuan, Ying Li, Xin Xu, Xiaoping Wu, Fangyi Zhang, Perumal Thiagarajan, Andrew Cap, Fu-Dong Shi, Jianning Zhang and Jing-fei Dong (2020) “Extracellular mitochondria released from traumatized brains induced platelet procoagulant activity”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(1), pp. 209-217. doi: 10.3324/haematol.2018.214932.