Shao Xie, Fan Wei, Yi-ming Sun, Ying-lei Gao, Lu-lu Pan, Min-jia Tan, Shu-dong Wang, Jian Ding and Yi Chen (2020) “EZH2 inhibitors abrogate upregulation of trimethylation of H3K27 by CDK9 inhibitors and potentiate its activity against diffuse large B-cell lymphoma”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(4), pp. 1021-1031. doi: 10.3324/haematol.2019.222935.