Fumika Ikeda, Kenichi Yoshida, Tsutomu Toki, Tamayo Uechi, Shiori Ishida, Yukari Nakajima, Yoji Sasahara, Yusuke Okuno, Rika Kanezaki, Kiminori Terui, Takuya Kamio, Akie Kobayashi, Takashi Fujita, Aiko Sato-Otsubo, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Kenichi Chiba, Hideki Muramatsu, Hitoshi Kanno, Shouichi Ohga, Akira Ohara, Seiji Kojima, Naoya Kenmochi, Satoru Miyano, Seishi Ogawa and Etsuro Ito (2017) “Exome sequencing identified RPS15A as a novel causative gene for Diamond-Blackfan anemia”, Haematologica. Pavia, Italy, 102(3), pp. e93-e96. doi: 10.3324/haematol.2016.153932.