Yadong Wang, Gerhard Rank, Zhuchen Li, Ying Wang, Junyi Ju, Alexander Nuber, Yupeng Wu, Ming Liu, Min Nie, Feifei Huang, Loretta Cerruti, Chi Ma, Renxiang Tan, Gunnar Schotta, Stephen M. Jane, Changjiang K. Zeng and Quan Zhao (2016) “ε-globin expression is regulated by SUV4-20h1”, Haematologica. Pavia, Italy, 101(5), pp. e168-e172. doi: 10.3324/haematol.2015.139980.