Valentina Hoyos, Barbara Savoldo and Gianpietro Dotti (2012) “Genetic modification of human T lymphocytes for the treatment of hematologic malignancies”, Haematologica. Pavia, Italy, 97(11), pp. 1622-1631. doi: 10.3324/haematol.2012.064303.