Wing-Yan Au, Wynnie Wai-man Lam, Winnie W.C. Chu, Hui-Leung Yuen, Alvin Siu-Cheung Ling, Rever Chak-Ho Li, Helen Man-Hong Chan, Harold Kwok-Kuen Lee, Man-Fai Law, Herman Sung Yu Liu, Raymond Liang and Shau-Yin Ha (2008) “A cross-sectional magnetic resonance imaging assessment of organ specific hemosiderosis in 180 thalassemia major patients in Hong Kong”, Haematologica. Pavia, Italy, 93(5), pp. 784-786. doi: 10.3324/haematol.12367.