1.
Yusuke Saito, Daisuke Sawa, Mariko Kinoshita, Ai Yamada, Sachiyo Kamimura, Akira Suekane, Honami Ogoh, Hidemasa Matsuo, Souichi Adachi, Takashi Taga, Daisuke Tomizawa, Motomi Osato, Tomoyoshi Soga, Kazuhiro Morishita, Hiroshi Moritake. EVI1 triggers metabolic reprogramming associated with leukemogenesis and increases sensitivity to L-asparaginase. Haematologica 2020;105(8):2118-2129; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.225953.