1.
Qing Zhang, Ang Wei, Hong-Hao Ma, Li Zhang, Hong-Yun Lian, Dong Wang, Yun-Ze Zhao, Lei Cui, Wei-Jing Li, Ying Yang, Tian-You Wang, Zhi-Gang Li, Rui Zhang. A pilot study of ruxolitinib as a front-line therapy for 12 children with secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis. Haematologica 2020;106(7):1892-1901; https://doi.org/10.3324/haematol.2020.253781.