1.
Maria Tsagiopoulou, Vicente Chapaprieta, Martí Duran-Ferrer, Theodoros Moysiadis, Fotis Psomopoulos, Panagoula Kollia, Nikos Papakonstantinou, Elias Campo, Kostas Stamatopoulos, Jose I. Martin-Subero. Chronic lymphocytic leukemias with trisomy 12 show a distinct DNA methylation profile linked to altered chromatin activation. Haematologica 2020;105(12):2864-2867; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.240721.