1.
Hongjiao Li, Yi Wang, Xingchen Pang, Chenglian Xie, H. Joachim Deeg, Hui Wang, Ting Wan, Jinpeng Wu, Feng Guan, Xiang Li. Elevated TWIST1 expression in myelodysplastic syndromes/acute myeloid leukemia reduces efficacy of hypomethylating therapy with decitabine. Haematologica 2020;105(10):e502; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.235325.