1.
Yangfan Zhou, Mengjiao Hu, Xiaoyan Chen, Shuai Wang, Jingke Li, Lina Sa, Li Li, Jiaqi Huang, Hongqiang Cheng, Hu Hu. Migfilin supports hemostasis and thrombosis through regulating platelet αIIbβ3 outside-in signaling. Haematologica 2019;105(11):2608-2618; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.232488.