1.
Chunyan Gu, Haibo Cheng, Hongbao Yang, Yong Bian, Yaohui Wang, Yifen Zhang, Michael Pisano, Gang Hu, Ye Yang. MK2 is a therapeutic target for high-risk multiple myeloma. Haematologica 2018;106(6):1774-1777; https://doi.org/10.3324/haematol.2017.182121.