1.
Jin-Hua Liang, Li Wang, Hua-Yuan Zhu, Jun Qian, Hui Liao, Jia-Zhu Wu, Yi Xia, Wei Wu, Lei Cao, Lei Fan, Jian-Yong Li, Wei Xu. Dose-adjusted EPOCH regimen as first-line treatment for non-Hodgkin lymphoma-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis: a single-arm, open-label, phase II trial. Haematologica 2020;105(1):e29-e32; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.220301.