1.
Zilong Zhao, Yuan Zhou, Tristan Hilton, Fanjian Li, Cha Han, Li Liu, Hengjie Yuan, Ying Li, Xin Xu, Xiaoping Wu, Fangyi Zhang, Perumal Thiagarajan, Andrew Cap, Fu-Dong Shi, Jianning Zhang, Jing-fei Dong. Extracellular mitochondria released from traumatized brains induced platelet procoagulant activity. Haematologica 2020;105(1):209-217; https://doi.org/10.3324/haematol.2018.214932.