1.
Cuiping Zhang, Yvonne N Fondufe-Mittendorf, Chi Wang, Jin Chen, Qiang Cheng, Daohong Zhou, Yi Zheng, Hartmut Geiger, Ying Liang. Latexin regulation by HMGB2 is required for hematopoietic stem cell maintenance. Haematologica 2020;105(3):573-584; https://doi.org/10.3324/haematol.2018.207092.