1.
Fumika Ikeda, Kenichi Yoshida, Tsutomu Toki, Tamayo Uechi, Shiori Ishida, Yukari Nakajima, Yoji Sasahara, Yusuke Okuno, Rika Kanezaki, Kiminori Terui, Takuya Kamio, Akie Kobayashi, Takashi Fujita, Aiko Sato-Otsubo, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Kenichi Chiba, Hideki Muramatsu, Hitoshi Kanno, Shouichi Ohga, Akira Ohara, Seiji Kojima, Naoya Kenmochi, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Etsuro Ito. Exome sequencing identified RPS15A as a novel causative gene for Diamond-Blackfan anemia. Haematologica 2017;102(3):e93-e96; https://doi.org/10.3324/haematol.2016.153932.