1.
Jinbo Huang, Meili Ge, Shihong Lu, Jun Shi, Xingxin Li, Jizhou Zhang, Min Wang, Wei Yu, Yingqi Shao, Zhendong Huang, Jing Zhang, Neng Nie, Yizhou Zheng. Mutations of ASXL1 and TET2 in aplastic anemia. Haematologica 2015;100(5):e172-e175; https://doi.org/10.3324/haematol.2014.120931.