1.
Natalia Kitsati, Dimitrios Liakos, Eleni Ermeidi, Michalis D. Mantzaris, Spyros Vasakos, Eleni Kyratzopoulou, Petros Eliadis, Emilios Andrikos, Elisavet Kokkolou, Georgios Sferopoulos, Avgi Mamalaki, Konstantinos Siamopoulos, Dimitrios Galaris. Rapid elevation of transferrin saturation and serum hepcidin concentration in hemodialysis patients after intravenous iron infusion. Haematologica 2015;100(3):e80-e83; https://doi.org/10.3324/haematol.2014.116806.