1.
Wing-Yan Au, Wynnie Wai-man Lam, Winnie W.C. Chu, Hui-Leung Yuen, Alvin Siu-Cheung Ling, Rever Chak-Ho Li, Helen Man-Hong Chan, Harold Kwok-Kuen Lee, Man-Fai Law, Herman Sung Yu Liu, Raymond Liang, Shau-Yin Ha. A cross-sectional magnetic resonance imaging assessment of organ specific hemosiderosis in 180 thalassemia major patients in Hong Kong. Haematologica 2008;93(5):784-786; https://doi.org/10.3324/haematol.12367.