1.
Haikun Wang, Song Cnhen, Yongmei Chen, Huizhen Wang, Hui Wu, Hongmei Tang, Weipeng Xiong, Jing Ma, Yehua Ge, Qingxian Lu, Daishu Han. The role of Tyro 3 subfamily receptors in the regulation of hemostasis and megakaryocytopoiesis. Haematologica 2007;92(5):643-650; https://doi.org/10.3324/haematol.10939.