1.
O Bruserud, TS Huang, N Glenjen, BT Gjertsen, B Foss. Leptin in human acute myelogenous leukemia: studies of in vivo levels and in vitro effects on native functional leukemia blasts. Haematologica 2002;87(6):584-595; https://doi.org/10.3324/%x.