1.
Sandova V, Pavlasova GM, Seda V, Cerna KA, Sharma S, Palusova V, Brychtova Y, Pospisilova S, Fernandes SM, Panovska A, Doubek M, Davids MS, Brown JR, Mayer J, Mraz M. IL4-STAT6 signaling induces CD20 in chronic lymphocytic leukemia and this axis is repressed by PI3Kδ inhibitor idelalisib. Haematologica 2021;106(11):2995-2999; https://doi.org/10.3324/haematol.2021.278644.