Qing Zhang, Ang Wei, Hong-Hao Ma, Li Zhang, Hong-Yun Lian, Dong Wang, Yun-Ze Zhao, Lei Cui, Wei-Jing Li, Ying Yang, Tian-You Wang, Zhi-Gang Li, and Rui Zhang. 2020. “A Pilot Study of Ruxolitinib As a Front-Line Therapy for 12 Children With Secondary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis”. Haematologica 106 (7). Pavia, Italy, 1892-1901. https://doi.org/10.3324/haematol.2020.253781.