Maria Tsagiopoulou, Vicente Chapaprieta, Martí Duran-Ferrer, Theodoros Moysiadis, Fotis Psomopoulos, Panagoula Kollia, Nikos Papakonstantinou, Elias Campo, Kostas Stamatopoulos, and Jose I. Martin-Subero. 2020. “Chronic Lymphocytic Leukemias With Trisomy 12 Show a Distinct DNA Methylation Profile Linked to Altered Chromatin Activation”. Haematologica 105 (12). Pavia, Italy, 2864-67. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.240721.