Wenyan He, Xiaobo Wang, Yanli Ni, Zongcheng Li, Wei Liu, Zhilin Chang, Haowen Li, Zhenyu Ju, and Zhuan Li. 2020. “Wip1 Regulates Hematopoietic Stem Cell Development in the Mouse Embryo”. Haematologica 106 (2). Pavia, Italy, 580-84. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.235481.