Liu, Yao, Jun Rao, Jiali Li, Qin Wen, Sanbin Wang, Shifeng Lou, Tonghua Yang, Bin Li, Lei Gao, Cheng Zhang, Peiyan Kong, Li Gao, Maihong Wang, Lidan Zhu, Xixi Xiang, Sha Zhou, Xue Liu, Xiangui Peng, Jiangfan Zhong, and Xi Zhang. 2019. “Tandem Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Treatment of Adult T-Cell Lymphoblastic Lymphoma: A Multiple Center Prospective Study in China”. Haematologica 106 (1). Pavia, Italy, 163-72. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.226985.