Zilong Zhao, Yuan Zhou, Tristan Hilton, Fanjian Li, Cha Han, Li Liu, Hengjie Yuan, Ying Li, Xin Xu, Xiaoping Wu, Fangyi Zhang, Perumal Thiagarajan, Andrew Cap, Fu-Dong Shi, Jianning Zhang, and Jing-fei Dong. 2020. “Extracellular Mitochondria Released from Traumatized Brains Induced Platelet Procoagulant Activity”. Haematologica 105 (1). Pavia, Italy, 209-17. https://doi.org/10.3324/haematol.2018.214932.