Yangyang Xie, Li Gao, Chunhui Xu, Liming Chu, Lei Gao, Ruichi Wu, Yu Liu, Ting Liu, Xiao-jian Sun, Ruibao Ren, Jingyan Tang, Yi Zheng, Yong Zhou, and Shuhong Shen. 2020. “ARHGEF12 Regulates Erythropoiesis and Is Involved in Erythroid Regeneration After Chemotherapy in Acute Lymphoblastic Leukemia Patients”. Haematologica 105 (4). Pavia, Italy, 925-36. https://doi.org/10.3324/haematol.2018.210286.