Lijun Wen, Yang Xu, Li Yao, Nana Wang, Qinrong Wang, Tianhui Liu, Jinlan Pan, Jiannong Cen, Huifeng Zhou, Miao Miao, Yang W. Shao, Xiaonan Wang, Xiaoxia Wang, Changgeng Ruan, Depei Wu, and Suning Chen. 2019. “Clinical and Molecular Features of Acute Promyelocytic Leukemia With Variant Retinoid Acid Receptor Fusions”. Haematologica 104 (5). Pavia, Italy, e195-e199. https://doi.org/10.3324/haematol.2018.205369.