Na Yuan, Lin Song, Suping Zhang, Weiwei Lin, Yan Cao, Fei Xu, Yixuan Fang, Zhen Wang, Han Zhang, Xin Li, Zhijian Wang, Jinyang Cai, Jian Wang, Yi Zhang, Xinliang Mao, Wenli Zhao, Shaoyan Hu, Suning Chen, and Jianrong Wang. 2015. “Bafilomycin A1 Targets Both Autophagy and Apoptosis Pathways in Pediatric B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia”. Haematologica 100 (3). Pavia, Italy, 345-56. https://doi.org/10.3324/haematol.2014.113324.