Zhen Xu, Yinghong He, Junyi Ju, Gerhard Rank, Loretta Cerruti, Chi Ma, Richard J. Simpson, Robert L. Moritz, Stephen M. Jane, and Quan Zhao. 2012. “The Role of WDR5 in Silencing Human Fetal Globin Gene Expression”. Haematologica 97 (11). Pavia, Italy, 1632-40. https://doi.org/10.3324/haematol.2012.061937.