Wing-Yan Au, Wynnie Wai-man Lam, Winnie W.C. Chu, Hui-Leung Yuen, Alvin Siu-Cheung Ling, Rever Chak-Ho Li, Helen Man-Hong Chan, Harold Kwok-Kuen Lee, Man-Fai Law, Herman Sung Yu Liu, Raymond Liang, and Shau-Yin Ha. 2008. “A Cross-Sectional Magnetic Resonance Imaging Assessment of Organ Specific Hemosiderosis in 180 Thalassemia Major Patients in Hong Kong”. Haematologica 93 (5). Pavia, Italy, 784-86. https://doi.org/10.3324/haematol.12367.