Shinsaku Imashuku, Yoko Shioda, Ryoji Kobayashi, Gaku Hosoi, Hisanori Fujino, Shiro Seto, Hisashi Wakita, Akira Oka, Nagisa Okazaki, Naoto Fujita, Toshinori Minato, Kenichi Koike, Yukiko Tsunematsu, and Akira Morimoto. 2008. ‚ÄúNeurodegenerative Central Nervous System Disease As Late Sequelae of Langerhans Cell Histiocytosis. Report from the Japan LCH Study Group‚ÄĚ. Haematologica 93 (4). Pavia, Italy, 615-18. https://doi.org/10.3324/haematol.11827.