Hangai, Mayumi, Takahisa Kawaguchi, Masatoshi Takagi, Keitaro Matsuo, Soyoung Jeon, Charleston W.K. Chiang, Andrew T. Dewan, Adam J. de Smith, Toshihiko Imamura, Yasuhiro Okamoto, Akiko M. Saito, Takao Deguchi, Michiaki Kubo, Yoichi Tanaka, Yoko Ayukawa, Toshinari Hori, Kentaro Ohki, Nobutaka Kiyokawa, Takeshi Inukai, Yuki Arakawa, Makiko Mori, Daisuke Hasegawa, Daisuke Tomizawa, Hiroko Fukushima, Yuki Yuza, Yasushi Noguchi, Yuichi Taneyama, Setsuo Ota, Hiroaki Goto, Masakatsu Yanagimachi, Dai Keino, Kazutoshi Koike, Daisuke Toyama, Yozo Nakazawa, Kozue Nakamura, Koichi Moriwaki, Yujin Sekinaka, Daisuke Morita, Shinsuke Hirabayashi, Yosuke Hosoya, Yuri Yoshimoto, Hiroki Yoshihara, Miwa Ozawa, Shinobu Kobayashi, Naho Morisaki, Tshewang Gyeltshen, Osamu Takahashi, Yukinori Okada, Makiko Matsuda, Toshihiro Tanaka, Johji Inazawa, Junko Takita, Yasushi Ishida, Akira Ohara, Catherine Metayer, Joseph L. Wiemels, Xiaomei Ma, Shuki Mizutani, Katsuyoshi Koh, Yukihide Momozawa, Keizo Horibe, Fumihiko Matsuda, Motohiro Kato, Atsushi Manabe, and Kevin Y. Urayama. 2024. “Genome-Wide Assessment of Genetic Risk Loci for Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia in Japanese Patients”. Haematologica 109 (4). Pavia, Italy, 1247-52. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.282914.