Wang, Nan, Jing Yin, Na You, Wenqi Zhu, Nini Guo, Xiaoyan Liu, Peiwen Zhang, Wanling Huang, Yueqiao Xie, Qian Ren, and Xiaotong Ma. 2023. “Twist Family BHLH Transcription Factor 1 Is Required for the Maintenance of Leukemia Stem Cell in MLL-AF9<sup>+</sup&gt; Acute Myeloid Leukemia”. Haematologica 109 (1). Pavia, Italy, 84-97. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.282748.