Xiong, Wenjie, Ying Yu, Chunyan Sun, Juan Du, Zhen Cai, Zanzan Wang, Xinxin Cao, Yuting Yan, Jiawen Chen, Yanshan Huang, Zhongxing Jiang, Huihan Wang, Ting Niu, Guangzhong Yang, Hua Xue, Bingzong Li, Honghui Huang, Zhenling Li, Qinhua Liu, Fei Li, Ou Bai, Min Mao, Rong Fu, Ling Wang, Chunrui Li, Xiaoxia Chu, Lihong Liu, Yujun Dong, Luqun Wang, Jun Luo, Yongqiang Wei, Rui Cui, Lugui Qiu, Jian Li, and Shuhua Yi. 2023. “Oligosecretory Waldenström Macroglobulinemia Exhibits Excellent Treatment Response and Outcomes”. Haematologica 109 (2). Pavia, Italy, 666-70. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.283402.