Li, Mengjia, Donghao Liu, Fumin Xue, Hengchao Zhang, Qianqian Yang, Lei Sun, Xiaoli Qu, Xiuyun Wu, Huizhi Zhao, Jing Liu, Qiaozhen Kang, Ting Wang, Xiuli An, and Lixiang Chen. 2023. “Stage-Specific Dual Function: EZH2 Regulates Human Erythropoiesis by Eliciting Histone and Non-Histone Methylation”. Haematologica 108 (9). Pavia, Italy, 2487-2502. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.282016.