Wang, Long, Sha Liu, Jiesi Luo, Qi Mo, Mei Ran, Ting Zhang, Xiaoxuan Li, Wenjun Zou, Qibing Mei, Jianping Chen, Jing Yang, Jing Zeng, Feihong Huang, Anguo Wu, Chunxiang Zhang, and Jianming Wu. 2023. “Targeting a Thrombopoietin-Independent Strategy in the Discovery of a Novel Inducer of Megakaryocytopoiesis, DMAG, for the Treatment of Thrombocytopenia”. Haematologica 108 (5). Pavia, Italy, 1394-1411. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.282209.