Li, Lingzhi, Lei Nie, Alexa Jordan, Qingsong Cai, Yang Liu, Yijing Li, Yuxuan Che, Jovanny Vargas, Zhihong Chen, Angela Leeming, Wei Wang, Yixin Yao, Michael Wang, and Vivian Changying Jiang. 2022. “Targeting Glutaminase Is Therapeutically Effective in Ibrutinib-Resistant Mantle Cell Lymphoma”. Haematologica 108 (6). Pavia, Italy, 1616-27. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.281538.